1. HOME
  2. Blog
  3. 歌で覚えるタイ語
  4. チェップ・サム・サム(歌って覚えるタイ語)

BLOG

ブログ

歌で覚えるタイ語

チェップ・サム・サム(歌って覚えるタイ語)

チェップ・サム・サム(歌って覚えるタイ語)

  • 文法・単語・日本語訳
  • 解説ビデオ
ฟ้าแกล้งกันใช่ไหม
fáa klɛ̂ɛŋ kan châi mǎi
ファー¯グレェーン↘ガン・チャイ↘マイ↗
Fáa:空(「神様」の意味)
klɛ̂ɛŋ:いじめる
~ châi mǎi:~だよね?
神様がいじめてるんだよね?
 
ฟ้าจงใจใช่ไหม
fáa coŋ cai châi mǎi
ファー¯ヂョン・ヂャイ・チャイ↘マイ↗
Fáa:空(「神様」の意味)
Coŋ cai:わざ(故意)とする
~ châi mǎi:~だよね?
神様は、わざとやってるんだよね?
 
ที่ทำให้ฉัน
thîi tham hâi chǎn
ティー↘タム・ハイ↘チャン↗
thîi:~なのは?
tham hâi ~:~にする
chǎn:私を
 
ได้แต่ร้องไห้อย่างนี้
dâi tɛ̀ɛ rɔ́ɔŋ hâi yàaŋ níi
ダイ↘テェー_ロォーン¯ハイ↘ヤーン_ニー¯
dâi tɛ̀ɛ ~:~してばかり
rɔ́ɔŋ hâi:泣く
yàaŋ níi:この様に
私が、こうやって、泣いてばかりいるのは。
 
เรื่องราวก็เดิมเดิม
rʉ̂ːaŋ raao kɔ̂ɔ dəəm dəəm
ルゥーアン↘ラーオ・コォー↘ドゥーム・ドゥーム
rʉ̂ːaŋ raao:ストーリー
~ kɔ̂ɔ:~は(主語を強調する)
dəəm dəəm:相変わらず、同じ
いつも同じ話ばかり。
 
เหมือนเดิมอยู่ทุกที
mʉ̌ːan dəəm yùu thúk thii
ムゥーアン↗ドゥーム・ユー_トゥック¯ティー
mʉ̌ːan dəəm:同じ (mʉ̌ːan:同じ、dəəm:前)
~ yùu:~の状態である
thúk thii:毎回
毎回同じ。
 
ก็คือวันนี้
kɔ̂ɔ khʉʉ wan níi
コォー↘クー・ワン・ニー¯
kɔ̂ɔ khʉʉ:つまり、というのは
wan níi:今日(ここでは、「今」の意味)
 
というのは、今
 
ฉันไปรักคนที่ไม่รักกัน
chǎn pai rák khon thîi mâi rák kan
チャン↗パイ・ラック¯・コン・ティー↘マイ↘ラック¯ガン
Pai ~:~しに行く Rák:愛する Khon:人
thîi ~:~ な (関係代名詞、後ろが前を説明)
mâi rák kan:愛さない(私を愛してくれない)
私は、私を愛してくれない人を愛してしまった。
 
รักคนที่ไม่รัก
rák khon thîi mâi rák
ラック¯コン・ティー↘マイ↘ラック¯
Rák:愛する Khon:人 thîi ~:~ な
(関係代名詞、後ろが前を説明)
mâi rák kan:愛さない(私を愛してくれない)
愛してくれない人を愛し
 
สนคนที่ไม่สน
sǒn khon thîi mâi sǒn
ソン↗コン・ティー↘マイ↘ソン↗
sǒn:興味を持つ Khon:人
thîi ~:~ な (関係代名詞、後ろが前を説明)
mâi sǒn:興味を持たない(私に興味を持ってくれない)
興味を持ってくれない人に興味を持つ
 
 
 
กี่ที่กี่หน
kìi thîi kìi hǒn
ギー_ティー↘ギー_ホン↗
kìi thîi:何度も(kìi:何、thîi:回)
kìi hǒn:何度も(kìi:何、hǒn:回)
何度も、何度も。
 
เขากลับไม่เคยใส่ใจ
kháo klàp mâi khəəi sài cai
カオ¯グラップ_マイ↘クゥーイ・サイ_ヂャイ
kháo:あの人(英語のhe she) klàp:反対に、それなのに
mâi khəəi ~:~した事がない
sài cai:関心を向ける
でも、それなのに、あの人は、関心を向けてくれない。
 
หรือเป็นเพราะฉันเอง
rʉ̌ʉ pen phrɔ́ chǎn eeŋ
ルー↗ペン・プロォッ¯チャン↗エーン
rʉ̌ʉ:それとも
pen phrɔ́ ~:~だから
chǎn eeŋ:私自身(chǎn:私、eeŋ:自身)
 
ไม่มีสิทธิ์รักใคร
mâi mii sìt rák khrai
マイ↘ミー・スィッ_ラック¯クライ
mâi mii:無い
sìt:権利
rák:愛する
khrai:誰かを(英語のsomeoone)
それとも、私自身に、人を愛する権利がないからなの?
 
ทุ่มเทแค่ไหน
thûm thee khɛ̂ɛ nǎi
トゥム↘テー・ケェー↘ナイ↗
thûm thee:尽くす、傾倒する
khɛ̂ɛ nǎi:どれだけ
 
どれだけ、尽くしても、
 
สุดท้ายลงเอยด้วยน้ำตา
sùt tháai loŋ əəi dûːai nám taa
スッ_ターイ¯ロン・ウゥーイ・ドゥーワイ↘ナム¯ター
sùt tháai:最後 loŋ əəi:終わる
dûːai ~:~で
nám taa:涙
最後には涙で終わる。
 
เจ็บแบบซ้ำซ้ำ
cèp bɛ̀ɛp sám sám
ヂェップ_ベェーップ_サム¯サム¯
cèp:痛い
bɛ̀ɛp ~:~な形で
sám sám:繰り返す
いつも同じ痛み
 
จบแบบช้ำช้ำ
còp bɛ̀ɛp chám chám
ヂョップ_ベェーップ_チャム¯チャム¯
còp:終わる
bɛ̀ɛp ~:~な形で
chám chám:傷つく
傷付いて、終わる
 
เรื่องราวก็ซ้ำ
rʉ̂ːaŋ raao kɔ̂ɔ sám
ルゥーアン↘ラーオ・コォー↘サム¯
rʉ̂ːaŋ raao:ストーリー
kɔ̂ɔ ~:~は(主語を強調する)
sám:繰り返す
 
ตรงคำว่าเสียใจ
troŋ kham wâa sǐːa cai
トロン・カム・ワー↘スィーア↗ヂャイ
Troŋ ~:~という点で
kham wâa ~:~という言葉
sǐːa cai:悲しい
「悲しみ」という点で、いつも同じストーリー。
 
 
 
เมื่อไหร่ความรัก
mʉ̂ːa rài khwaam rák
ムゥーア↘ライ_クワーム・ラック¯
mʉ̂ːa rài: いつ
khwaam rák:愛
 
 
จะหยุดทำลายหัวใจ
cà yùt tham laai hǔːa cai
ヂャッ_ユッ_タム・ラーイ・フゥーア↗ヂャイ
cà:未来形を作る言葉(英語のwill)
yùt:止める、休む tham laai: 傷つける
hǔːa cai:心、心臓
いつになったら、愛によって心が傷つけられずにすむの?
 
ไม่รู้ทำไม
mâi rúu tham mai
マイ↘ルー¯タム・マイ
mâi rúu:知らない
tham mai:何故か
 
どうしてか分からないけど、
 
จะเจ็บซ้ำเท่าไร
cà cèp sám thâo rai
ヂャッ_ヂェップ_サム¯タオ↘ライ
Cèp:痛い
sám:繰り返す
thâo rai:どれだけ
どれだけ痛みを繰り返しても、
 
ไม่เคยจำ
mâi khəəi cam
マイ↘クゥーイ・ヂャム
mâi khəəi ~:~した事がない
cam:覚える
 
全然学習しない。
 
ขอแค่เพียงสักครั้ง
khɔ̌ɔ khɛ̂ɛ phiːaŋ sàk khráŋ
コォー↗ケェー↘ピィーエン・サック_クラン¯
khɔ̌ɔ:求める khɛ̂ɛ ~:~だけ
phiːaŋ:だけ
sàk khráŋ:1回だけ
1回だけ、お願い。
 
ขอแค่เพียงหนึ่งคน
khɔ̌ɔ khɛ̂ɛ phiːaŋ nʉ̀ŋ khon
コォー↗ケェー↘ピィーエン・ヌン_コン
khɔ̌ɔ:求める khɛ̂ɛ ~:~だけ
phiːaŋ:だけ
nʉ̀ŋ khon:1人
1人だけで良いから、お願い。
 
ที่ไม่ทำร้าย
thîi mâi tham ráai
ティー↘マイ↘タム・ラーイ¯
thîi~:~な(関係代名詞、後ろが前を説明)
tham ráai:傷つける
 
 
ให้เจ็บปวดใจอย่างนี้
hâi cèp pùːat cai yàaŋ níi
ハイ↘ヂェップ_プゥーワッ_ヂャイ・ヤーン_ニー¯
hâi ~:~な様にする
cèp pùːat cai:心が痛い
yàaŋ níi:この様に
こんな風に私の心を傷つけない人
 
ขอเพียงแค่คนเดียว
khɔ̌ɔ phiːaŋ khɛ̂ɛ khon diːao
コォー↗ピィーエン・ケェー↘コン・ディーアオ
khɔ̌ɔ:求める
phiːaŋ khɛ̂ɛ ~:~だけ
khon diːao:1人だけ
1人だけお願い。
 
 
 
รักฉันจริงซักที
rák chǎn ciŋ sák thii
ラック¯チャン↗ヂン・サック¯ティー
Rák:愛する chǎn:私 ciŋ:本当に 
~ sák thii:早く(もうそろそろ)~してくれ
(うんざりした気持ち)
もうそろそろ、私を本当に愛してくれる人を。
 
ให้คนคนนี้
hâi khon khon níi
ハイ↘コン・コン・ニー¯
hâi ~:~な様にする
khon khon níi:この人
(khon:人、níi:この)
この人は、
 
ไม่ต้องลงเอยด้วยน้ำตา
mâi tɔ̂ŋ loŋ əəi dûːai nám taa
マイ↘トン↘ロン・ウゥーイ・ドゥーワイ↘ナム¯ター
mâi tɔ̂ŋ~:~する必要がない
loŋ əəi:終わる dûːai ~:~で
nám taa:涙
涙で終わらせない様にして。
 
 
เจ็บแบบซ้ำซ้ำ
cèp bɛ̀ɛp sám sám
ヂェップ_ベェーップ_サム¯サム¯
cèp:痛い
bɛ̀ɛp ~:~な形で
sám sám:繰り返す
いつも同じ痛み
 
จบแบบช้ำช้ำ
còp bɛ̀ɛp chám chám
ヂョップ_ベェーップ_チャム¯チャム¯
còp:終わる
bɛ̀ɛp ~:~な形で
chám chám:傷つく
傷ついて終わる
 
เรื่องราวก็ซ้ำ
rʉ̂ːaŋ raao kɔ̂ɔ sám
ルゥーアン↘ラーオ・コォー↘サム¯
rʉ̂ːaŋ raao:ストーリー
kɔ̂ɔ ~:~は(主語を強調する)
sám:繰り返す
 
ตรงคำว่าเสียใจ
troŋ kham wâa sǐːa cai
トロン・カム・ワー↘スィーア↗ヂャイ
Troŋ ~:~という点で
kham wâa ~:~という言葉
sǐːa cai:悲しい
「悲しみ」という点で、いつも同じストーリー。
 
เมื่อไหร่ความรัก
mʉ̂ːa rài khwaam rák
ムゥーア↘ライ_クワーム・ラック¯
mʉ̂ːa rài: いつ
khwaam rák:愛
 
 
จะหยุดทำลายหัวใจ
cà yùt tham laai hǔːa cai
ヂャッ_ユッ_タム・ラーイ・フゥーア↗ヂャイ
cà:未来形を作る言葉(英語のwill)
yùt:止める、休む tham laai: 傷つける
hǔːa cai:心、心臓
いつになったら、愛によって心が傷つけられずにすむの?
 
 
 
ไม่รู้ทำไม
mâi rúu tham mai
マイ↘ルー¯タム・マイ
mâi rúu:知らない
tham mai:何故か
 
どうしてか分からないけど、
 
จะเจ็บซ้ำเท่าไร
cà cèp sám thâo rai
ヂャッ_ヂェップ_サム¯タオ↘ライ
Cèp:痛い
sám:繰り返す
thâo rai:どれだけ
どれだけ痛みを繰り返しても、
 
ไม่เคยจำ
mâi khəəi cam
マイ↘クゥーイ・ヂャム
mâi khəəi ~:~した事がない
cam:覚える
 
全然学習しない。
 
ขอแค่เพียงสักครั้ง
khɔ̌ɔ khɛ̂ɛ phiːaŋ sàk khráŋ
コォー↗ケェー↘ピィーエン・サック_クラン¯
khɔ̌ɔ:求める khɛ̂ɛ ~:~だけ
phiːaŋ:だけ
sàk khráŋ:1回だけ
1回だけ、お願い。
 
ขอแค่เพียงหนึ่งคน
khɔ̌ɔ khɛ̂ɛ phiːaŋ nʉ̀ŋ khon
コォー↗ケェー↘ピィーエン・ヌン_コン
khɔ̌ɔ:求める khɛ̂ɛ ~:~だけ
phiːaŋ:だけ
nʉ̀ŋ khon:1人
1人だけで良いから、お願い。
 
ที่ไม่ทำร้าย
thîi mâi tham ráai
ティー↘マイ↘タム・ラーイ¯
thîi~:~な(関係代名詞、後ろが前を説明)
tham ráai:傷つける
 
 
 
ให้เจ็บปวดใจอย่างนี้
hâi cèp pùːat cai yàaŋ níi
ハイ↘ヂェップ_プゥーワッ_ヂャイ・ヤーン_ニー¯
hâi ~:~な様にする
cèp pùːat cai:心が痛い
yàaŋ níi:この様に
こんな風に私の心を傷つけない人
 
ขอเพียงแค่คนเดียว
khɔ̌ɔ phiːaŋ khɛ̂ɛ khon diːao
コォー↗ピィーエン・ケェー↘コン・ディーアオ
khɔ̌ɔ:求める
phiːaŋ khɛ̂ɛ ~:~だけ
khon diːao:1人だけ
1人だけお願い。
 
รักฉันจริงซักที
rák chǎn ciŋ sák thii
ラック¯チャン↗ヂン・サック¯ティー
Rák:愛する chǎn:私
ciŋ:本当に 
~ sák thii:早く(もうそろそろ)~してくれ
(うんざりした気持ち)
もうそろそろ、私を本当に愛してくれる人を。
 
 
 
ให้คนคนนี้
hâi khon khon níi
ハイ↘コン・コン・ニー¯
hâi ~:~な様にする khon khon níi:この人
(最初のkhonは、「人」という名詞、2つめは「khon」に対する類別詞、níi:この)
この人は、
 
ไม่ต้องลงเอยด้วยน้ำตา
mâi tɔ̂ŋ loŋ əəi dûːai nám taa
マイ↘トン↘ロン・ウゥーイ・ドゥーワイ↘ナム¯ター
mâi tɔ̂ŋ~:~する必要がない
loŋ əəi:終わる dûːai ~:~で
nám taa:涙
涙で終わらせない様にして。
 
ให้คนคนนี้
hâi khon khon níi
ハイ↘コン・コン・ニー¯
hâi ~:~な様にする khon khon níi:この人
(最初のkhonは、「人」という名詞、2つめは「khon」に対する類別詞、níi:この)
この人は、
 
ไม่ต้องลงเอยด้วยน้ำตา
mâi tɔ̂ŋ loŋ əəi dûːai nám taa
マイ↘トン↘ロン・ウゥーイ・ドゥーワイ↘ナム¯ター
mâi tɔ̂ŋ~:~する必要がない
loŋ əəi:終わる dûːai ~:~で
nám taa:涙
涙で終わらせない様にして。
 
 
 
 
  • Comment ( 0 )

  • Trackbacks are closed.

  1. No comments yet.

Related posts